ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΟΥ («ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ»)

1- Ποιοι και τι μπορούν να αναρτούν στον δικτυακό τόπο του Παρατηρητηρίου;

Όποιος ζει, εργάζεται, επισκέπτεται και/η αγαπά την Πάρο μπορεί να υποβάλει, επωνύμως ή ανωνύμως, μια «αναφορά», δημοσιεύοντας μια σύντομη περιγραφή, φωτογραφίες, βίντεο, ή / και σύνδεσμο προς μια πηγή ειδήσεων, στον δικτυακό τόπο του Παρατηρητηρίου http://paratiritirio.paros-island.com

Οι υποβεβλημένες αναφορές μπορούν να δημοσιευτούν στο δικτυακό τόπο του Παρατηρητηρίου κατόπιν έλεγχου. Τα ακόλουθα βασικά κριτήρια θα λαμβάνονται υπόψη πριν από τη δημοσίευση μιας αναφοράς:
• Η αναφορά γνωστοποιεί μια πραγματική κατάσταση και περιγράφεται επαρκώς
• Το περιστατικό έχει ευρύ ενδιαφέρον όσον αφορά το περιβάλλον, τον κυκλαδίτικο χαρακτήρα της Πάρου και την ποιότητα ζωής των κατοίκων και επισκεπτών.

Ένα περιστατικό θεωρείται ως "επιβεβαιωμένο", αν τουλάχιστον 3 "ρεπόρτερ" συμφωνούν ότι πληροί τα παραπάνω κριτήρια. Ωστόσο, οι εκπρόσωποι των υποστηρικτών συλλόγων μπορούν να συμφωνήσουν ομόφωνα ότι η δημοσίευσή δεν πρέπει να προχωρήσει.

Σε περιπτώσεις όπου ένα γρήγορο σήμα είναι επιτακτική ανάγκη, ο Webmaster, αφού συμβουλευτεί κατά το δυνατόν τους εκπροσώπους των τοπικών συλλόγων που υποστηρίζουν το Παρατηρητήριο, μπορεί να πάρει την απόφαση να δημοσιευτεί αμέσως ένα γεγονός ως "ανεπιβεβαίωτο".

Οι αναφορές δημοσιεύονται πάντα ανώνυμα και το τελικό δημοσιευμένο κείμενο μπορεί να είναι σε τροποποιημένη μορφή, προκειμένου να διασφαλιστεί ένα αντικειμενικό και συνεκτικό στυλ.

2- Ποιοι είναι οι στόχοι του Παρατηρητηρίου και πώς λειτουργεί;

Στόχος του Παρατηρητηρίου είναι να παρέχει ένα εργαλείο αναφοράς που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε μέλος του κοινού επιστώνταςι την προσοχή όλων εκείνων που ζουν, εργάζονται, επισκέπτονται και αγαπούν το νησί της Πάρου, σε θέματα που έχουν σημασία για τη διατήρηση του περιβάλλοντος, του κυκλαδίτικου χαρακτήρα της Πάρου και την ποιότητα ζωής των κατοίκων και επισκεπτών. Το Παρατηρητήριο μπορεί επίσης να είναι ένα "αρχείο περιστατικών" που επιφέρουν μια συνολική αλλαγή - επιδείνωση ή βελτίωση - για το περιβάλλον, τον χαρακτήρα του νησιού και την ποιότητα ζωής.

Το Παρατηρητήριο υποστηρίζεται από πολλούς τοπικούς συλλόγους της Πάρου και λειτουργεί από τον ανεξάρτητο οργανισμό πληροφορικής, Parosweb. Διαχειρίζεται από έναν Webmaster που διορίζεται από τον οργανισμό.

Εκπρόσωποι των υποστηρικτών τοπικών συλλόγων παρακολουθούν την τήρηση των στόχων και των πολιτικών του Παρατηρητηρίου και έχουν άδεια για την επιτήρηση στην πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο.

3- Ποιοί είναι οι "συμβάλλοντες" ("contributors");

"Συμβάλλοντες" είναι όλοι όσοι εγγραφούν στον δικτυακό τόπο του Παρατηρητηρίου.

Στέλνουν αναφορές, έχουν ορισμένα δικαιώματα πρόσβασης στον ιστότοπο και μπορούν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις για νέες αναφορές.

4- Ποιός μπορεί να γίνει «ρεπόρτερ» (“reporter”);

Οι εκπρόσωποι των τοπικών συλλόγων που υποστηρίζουν το Παρατηρητήριο.

Κάθε άλλο μέλος των υποστηρικτών συλλόγων, μετά από κοινωποίηση στον Webmaster μέσω του Γενικού Γραμματέα του συλλόγου του οποίου είναι μέλος.

Όποιος από τους «συμβάλλοντες» του παρατηρητηρίου αιτεί στον Webmaster να γίνει «ρεπόρτερ» και έχει κάνει τουλάχιστον 3 αναφορές τους 3 τελευταίους μήνες πριν την αίτηση του, και η αίτηση του είναι αποδεκτή από τους εκπροσώπους των συλλόγων που υποστηρίζουν το παρατηρητήριο.

Οι "ρεπόρτερ" επιβεβαιώνουν αποσταλμένες αναφορές και έχουν υψηλότερα δικαιώματα πρόσβασης στο δικτυακό τόπο από τα μέλη.

Αποποίηση ευθυνών

Ο ρόλος του Παρατηρητηρίου περιορίζεται στην αντικειμενική αναφορά περιστατικών που είναι σημαντικά για τη διατήρηση και την προστασία του περιβάλλοντος, το κυκλαδίτικο χαρακτήρα της Πάρου και την ποιότητα ζωής των κατοίκων και επισκεπτών της.
Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του Παρατηρητηρίου δεν αποτελούν ούτε υπονοούν σε καμία περίπτωση μια δήλωση σχετική με τη νομιμότητα ή τη συμμόρφωση με τις καταστατικές διατάξεις ή κανονισμούς.
Κάθε οργανισμός, νομικό ή φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να εγείρει ανησυχίες όσον αφορά την τήρηση της νομιμότητας ή της νόμιμης συμμόρφωσης των αναφερόμενων περιστατικών, θα πρέπει να θέσει το θέμα άμεσα με τις αρμόδιες αρχές και δεν θα πρέπει να επιδιώξει να παρουσιάσει τέτοιες απόψεις μέσω του Παρατηρητηρίου.